Jadwal Program ANTV 1 November 2022: Mega Bollywood sampai Garuda Match Day

Jab Tak Hai Jaan
Jab Tak Hai Jaan (Foto : IMDb)

02.45—04.00 WIB Jodoh Wasiat Bapak Babak 2

04.00—05.00 WIB Merah Putih Peristiwa

05.00—06.00 WIB Athleticus Season 1 & 2

06.00—07.30 WIB Angry Birds

07.30—08.00 WIB Intip Seleb

08.00—11.30 WIB Mega Bollywood: Jab Tak Hai Jaan